اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

اخبار پژوهشگاه:

نشست تخصصی"ارتباط سالم ؛ بودن یا نبودن! "در پژوهشگاه فرهنگ و هنر

نشست تخصصیارتباط سالم ؛ بودن یا نبودن در پژوهشگاه فرهنگ و هنر
در ادامه سلسله نشستها و همایشهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و هنر، نشست تخصصی "ارتباط سالم ؛ بودن یا نبودن! "به همت پژوهشکده هنر و رسانه پژوهشگاه فرهنگ و هنر و به مناسبت "هفته ارتباطات"با پیام محمد علی مقیسه رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر ، برگزار شد.
در این نشست که با حضور چندتن از استادان ودانشجویان رشته های مرتبط و نیز تعدادی از دبیران سرویس تخصصی چند رسانه در روز پنجشنبه 28 اردیبهشت1391تشکیل شد، شرکت کنندگان به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع این نشست تخصصی پرداختند.
اخبار پژوهشگاه   /   تاریخ: 31 ارديبهشت 1391   /   کد مطلب: 24   /   بازدید: 6287