اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

مقالات و تازه های نشر:

خانه مدیران پژوهشگاه فرهنگ و هنر؛ اهداف و رویکردها

خانه مدیران پژوهشگاه فرهنگ و هنر؛ اهداف و رویکردها

خانه مدیران پژوهشگاه فرهنگ و هنر  با دو رویکرد اساسی زیر شکل گرفته است:

 الف) رشد و ارتقاء مهارتها و توانمندسازی فردی مدیران براساس رشته تخصصی و حوزه های مدیریتی افراد

  ب) رشد ، تعالی و توسعه ظرفیت مدیریتی سازمان و نظام مدیریتی در جهت تحول و بهسازی سازمان‌ها

*برای دستیابی به این دو رویکرد اقدامات زیر مدنظر قرار گرفته است:

1- توانمند سازی و افزایش کارایی مدیران از طریق اجرای برنامه‌های مناسب آموزشی و پژوهشی

2- توسعه و توانمند سازی سازمانها و شرکتهای تابعه

3- کمک به بهبود سیستم‌ها و روش‌های مدیریت به منظور پرورش مدیران آینده

4- طرح و توسعه مدیریت دانش  در افزایش مهارت و دانش مدیریتی

5- ایجاد شبکة مشاوران هوشمند در مسئله شناسی و راه حل یابی  مدیریت و سازمان

6-گسترش ارتباطات و تعاملات علمی ،تخصصی و مدیریتی بین سازمانها و مدیران

7- تشکیل اتاق فکر جهت کمک به مدیران در یافتن کمبود‌ها و تنگناهای اجرایی طرح‌ها از طریق مشاوره و تحقیق در مقوله‌های مدیریت وسازمان

8-طراحی و اجرای فرصتهای مطالعاتی، کارگاهها و هم اندیشی ها تخصصی مورد نیاز مدیریت و سازمان

9- انتقال و تبادل تجربیات موفق مدیران گذشته  به مدیران حال و آینده.

10-  بهره گیری از دانش و تجربیات موفق مدیران و نخبگان داخل وخارج کشور

11- مستند سازی یافته های علمی و مدیریتی سازمان ها و مدیران

نشانی پایگاه اینترنتی خانه مدیران

http://www.khanemodiran.ir

http://www.khanemodiran.com/

مقالات و تازه های نشر   /   علمی، پژوهشی، آموزشی   /   تاریخ: 24 خرداد 1391   /   کد مطلب: 48   /   بازدید: 3199